Privacy statement Grid Agency

Privacy Statement Grid Agency

Grid Agency respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.grid-agency.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Grid Agency passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Door gebruik van deze website te maken ga je akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid van Grid Agency. Grid Agency verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden. Als je ons persoonlijke informatie verschaft, via ons email adres, ons contactformulier op de website of per post, kunnen wij die informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van jouw vraag of verzoek.

Als je een reactie op een blog op de website van Grid Agency plaatst dan komt deze reactie op jouw persoonlijke Facebook pagina te staan. Grid Agency heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Grid Agency ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn.

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Deze dienst bewaart bepaalde persoonsgegevens van je. Voor meer informatie over de betreffende persoonsgegevens die deze dienst van jouw bewaart, verwijzen wij je naar de website van Mailchimp: www.mailchimp.com.

Indien je een relatie met Grid Agency hebt, dan heb je het recht om ons schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Om gebruik te maken van dit recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: hallo@grid-agency.nl of per post: Botterstraat 47, 1271 XL te Huizen.

Cookies Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld op onder meer de volgende sociale netwerken: Facebook, Pinterest en Instagram. Wanneer je op onze website een social media button aanklinkt, wordt bij jou een social media cookie geplaatst. Deze cookies worden niet door Grid Agency geplaatst maar door de social media partijen zelf.

Wij verwijzen je naar de privacy verklaringen van de social media netwerken om te bezien hoe deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken van het Privacy Statement van Grid Agency.

Grid Agency maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat aan jouw browser kan worden aangeboden op het moment dat je van onze website gebruik maakt. Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken.

Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van de website dan niet meer (goed) werken of trager zijn.

We koppelen geen informatie die we opslaan in cookies aan persoonlijke informatie die je aan ons stuurt terwijl je op de website bent.

Op deze privacy voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Wij behouden ons het recht voor deze privacy voorwaarden aan te passen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. A

ls je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met Grid Agency via hallo@grid-agency.nl